Bevooroordeeld, en dan?

“Laat ons je inspireren tot inclusieve communicatie in de gezondheidszorg. Radiqs leidt de weg, want als wij niet streven naar verandering, wie dan wel?”

Wat bieden wij aan?

Bij Radiqs zetten we ons krachtig in voor de bewustwording van inclusieve communicatie. Alhoewel we nu al de onderstaande producten en materialen aanbieden, blijven we onverminderd bezig met de ontwikkeling ervan in samenwerking met diverse partners.

Educatie

Gevarieerd cursusaanbod.

E-learning video’s.

Onderzoek

Equity in Academia through Innnovation

Consult en advies

Curriculumherziening o.b.v. DEI.

Verpleegkundige curriculum

Van aardigheid naar waardigheid

Bij Radiqs omarmen we een gedurfde ambitie die zich verzet tegen de vastgeroeste normen in de gezondheidszorg. Wij geloven dat begrip alleen niet genoeg is; het is onze missie om het tij te keren, de status quo uit te dagen en stap voor stap een beweging te creëren voor blijvende verandering. Door krantenkoppen te halen, early adopters te vinden en met lichtheid of moed te confronteren, streven wij ernaar een inclusiebeweging te ontketenen en een breed publiek te betrekken bij onze visie op vernieuwende zorg.

Radiqs vindt zijn oorsprong in de samensmelting van zes individuen met diverse achtergronden, allen met persoonlijke ervaringen in het navigeren van diversiteit en inclusie binnen de gezondheidszorg. Onze gedeelde visie op de noodzaak tot verandering heeft geleid tot een hecht collectief met één missie: zorgverleners begeleiden van bewustwording naar actie, en gezamenlijk werken aan een inclusievere zorg.

Bekijk ons beleidsplan

Dit zijn wij!

Diversiteit is de kracht van Radiqs. Onze culturele en etnische achtergronden liggen in vijf verschillende landen, samen spreken wij tien talen. De professionele achtergronden van de leden omvatten het artsenberoep, onderwijs en mentoraat, organisatie bestuur, coaching, en het faciliteren van teams. In deze diversiteit groeit de creativiteit en ambitie tot het multidisciplinair en omvattend aanbod van onze projecten.

Niloufar Ashtiani

Milène Alferink

Jason van Genderen

Leila Atmowihardjo

Sara Sahba

Salmaan Sana

Neem contact op

Ons werk kent geen eindpunt, en we roepen met passie iedereen op om samen met ons de grenzen te verleggen en ons aanbod nog verder te verruimen. Laat ons gezamenlijk streven naar een wereld waarin inclusie niet slechts een doel is, maar een revolutionaire realiteit.

Neem contact op